Solunum ve Zoonoz

Zoonoz hastalıkların bulaşması farklı yollarla olmaktadır. Ancak genelolarak bulaşma temas, solunum veya ağız yolu ile olmaktadır. toz maruziyeti Bitkisel kaynaklı yemler:hava, toprak ve suyla çok sıkıbir ilişki içinde olmasındanmikroorganizmalara gereklikoşulları sağlamaktadır.Çoğu solunum sistemi ile ilgili olmak üzere tozların yolaçtığı çeşitli hastalıklar vardır. Bazı tozlar deri ve mukozalarda tahriş edici etkiyapar, bazıları akciğerlerdedepolanır, fibrotik reaksiyona neden […]

Continue Reading