Türk Gençliğine Mektuplar

ETNİK KİMLİK-31993 yılında KONDA’nın İstanbul’ da yaptığı anketinde hem ana hemde baba tarafından Türklük dışında bir etnik kökene sahip olduklarını beyan edenlerle bu kökenlere mensup akrabaların oluşturduğu grubun % 85. 6’ sı kendilerini Türk hissettiklerini ifade etmişler, kendilerini Türk olarak tanımlamışlardır. ( Kürt kökenlilerin % 72 si, Arap kökenlilerin % 91 i, Çerkez kökenlilerin % […]

Continue Reading

Türk Gençliğine Mektuplar

etnik kimlik 2 Bu gün nüfusumuz yaklaşık 74 milyon olduğuna göre Türkiye’deki etnik grupların nufuslarının genel nufus içindeki oranları Ali Tayyar Önder beyin çalışması olan Türkiye’nin Etnik Yapısı adlı kitabından verildiğine göre Etnik Kimlik Nufus Oranı % Türk 66.600.000 90,00 Kürt 5.000.000 6,76 Zaza 800.000 1,08 Arap 800.000 1,08 Çerkes 300.000 0,41 Laz 200.000 0,27 […]

Continue Reading